Miljö och Ansvar

En verksamhet med Miljö o Ansvars inriktning som bygger på samarbete för så väl stora som små. Verksamheten växer sakta men säkert fram i Östanå.

Värdegrund:
– Friskt, levande vatten
– Ekologisk hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv
– Neutral verksamhet utan religiösa eller politiska förtecken

Den 24:e varje månad är ”öppethus” dag för allmänheten i Östanå.
Alla är välkoma mellan kl.13.00 och 17.00.

Våraktiviteter 2019

20 mars Vi uppmärksammar Vårdagjämningen
Vi samlas kl. 10.00 i Östanå och åker gemensamt till källan i Verum.

21 april Påskvandring Sporrakulla
Ladda ner information: Påskvandring

30 april Valborgsfirande i Östanå

Fler aktiviteter planeras under året.

Välkommen!

Ytterligare information
Herbian tel 044-443 60