24:e

En verksamhet inom Miljö o Ansvar som bygger på samarbete, för så väl stora som små, växer sakta men säkert fram i Östanå.

Värdegrund:
– Friskt, levande vatten
– Ekologisk hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv
– Neutral verksamhet utan religiösa förtecken

Den 24:e varje månad träffas vi som vill och kan.
Du är också välkommen. Kom när Du vill mellan kl.13.00 och 17.00.

Våraktiviteter 2019

20 mars Vi uppmärksammar Vårdagjämningen
21 april Påskvandring Sporrakulla
30 april Östanå Karnevalen

Fler aktiviteter planeras under året.

Välkommen!

Ytterligare information
Herbian tel 044-443 60