Aktiviteter

En verksamhet med Miljö o Ansvars inriktning som bygger på samarbete för så väl stora som små. Verksamheten växer sakta men säkert fram i Östanå.

Värdegrund:
– Friskt, levande vatten
– Ekologisk hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv
– Neutral verksamhet utan religiösa eller politiska förtecken

2022

Hårfärgning?

Datum: Söndagen den 12/6
Tid: Kl.14:00 – ca 17:00
Plats: Herbian i Östanå

Färginfo för miljön och ditt hår, med örter och olika växtdelar.

Ingår visning på hårmodell och enklare ”fika”.

Vi är ute i trädgården.

Arvode 500 kronor per/person.
Begränsat antal deltagare.

Frågor och anmälan till
Kerstin Strömberg
0730 232746