ANETTE LINDENGARD

Homeopati för folk och fä: https://lindengard.se/

Homeopat

Efter att ha jobbat många år som sjuksköterska och åtskilliga års letande efter någon metod, där inte endast symtomen behandlas utan även orsak och där det tas hänsyn till hela människan, fann jag homeopatin. Här ses individen utifrån ett helhetsperspektiv, där den mentala, känslomässiga och fysiska hälsan har betydelse vid behandling, i såväl akuta som långvariga problem.

Utbildningar:
Leg. Distriktssköterska
Klassisk Homeopati, 3-årig utbildning ArcanumSkolan
The Dynamis School med Jeremy Sherr, 3-årig vidareutbildning i klassisk homeopati

Priser för behandling:
Homeopatisk konsultation, första besöket (ca 2 tim) 1500:- (inkl. homeopatiskt medel)
Homeopatisk konsultation, återbesök (ca 1 tim) 600:-
Akut konsultation 600:-

Homeopati:
Homeopatin som begrepp och behandlingsmetod fördes fram av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843) men principen som sådan är ännu äldre och användes redan av de gamla romarna Likhetsprincipen; lika botar lika innebär att problem som finns hos en sjuk individ kan avhjälpas genom ett ämne som ger liknande problem hos en frisk individ. Även djur kan behandlas framgångsrikt med homeopatiska medel som framställs av bl.a. växter, mineraler.

Kontakt info:
Anette Lindengard
Lindhult 64
343 90 ÄLMHULT
0476-48088
0722-404778
lindengard@gmail.com

Ladda ner om ANETTE LINDENGARD