Aktiviteter

En verksamhet med Miljö o Ansvars inriktning som bygger på samarbete för så väl stora som små. Verksamheten växer sakta men säkert fram i Östanå.

Värdegrund:
– Friskt, levande vatten
– Ekologisk hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv
– Neutral verksamhet utan religiösa eller politiska förtecken

2020

12 april: Vandring på Påskdagen
Vi träffas vid krutbruket i Torsebro
Kl.10
Därifrån vandrar vi tillsammans till Ballingstorp (det är ca 4 km).
Vandringsledare är Kalle Strömberg
Mobil nr 0731 062 452
I Ballingstorp inne på gården fikar vi tillsammans och umgås. Var och en har sin egen förtäring med sig (Obs ej grillning).
För de som vill ansluta i Ballingstorp räknar vi med att vara där vid 11 tiden. Därifrån går vi tillbaka till krutbruket. För de som önskar finns möjlighet att titta på området runt krutbruket.
Väl mött!

Ytterligare information
Herbian tel 044-443 60