Inga Ljungquist

Cellbiolog, Lärare, Diplomerad Reflexolog

Ingas ledstjärna är ett intresse för naturen, dess sinnrika, vackra och ändamålsenliga former och dess mångfald. Naturintresset ledde till studier i biologi och kemi, cellbiologisk forskning och en avhandling i Zoofysiologi.

En egen längtan att lära och förstå samband, har lett till ett varmt intresse för undervisning och inlärning. Som lärare och kursledare har hon undervisat biologer och biomedicinska analytiker vid Lunds universitet och sjuksköterskor vid Högskolan Kristianstad.

I Östanå är Inga lärare i utbildningen av frisörer enligt Östanåmodellen, ekologisk och helande hårvård, som leds av Kerstin Strömberg. Här är studenten i centrum. Kerstins kunskap och erfarenheter förmedlas med inspiration, engagemang och omsorg.

Utbildning till Reflexolog, Zonterapeut har gett Inga fördjupade kunskaper om kroppens sinnrika balans och inspirerat till ett stort intresse för cellernas språk i hälsa och välbefinnande.

I föredrag och seminarier delar Inga med sig av sina erfarenheter, och hon ger Reflexologisk behandling, Zonterapi.

Inga Ljungquist
HeltZonica
Jullovsvägen 16
224 67 Lund
0702 – 92 56 47

Ladda ner om INGA LJUNGQUIST