Den 24:e varje månad mellan 13.00 och ca.17.00 finns möjlighet för er som vill delta i utvecklingen som sker här i Östanåhuset

Den 24:e varje månad mellan 13.00 och ca.17.00 finns möjlighet för er som vill delta i utvecklingen som sker här i Östanåhuset. I gemenskap, samarbete, kunskapsutbyte med mera, utföres arbete tillsammans inom och utomhus. Enklare fika finns till självkostnadspris, eller medtag egen vegetarisk fika. Frågor? Kontakta Kerstin Strömberg 044-44360 0730232746