Under hösten 2015

Händer på Herbian i Östanå under hösten 2015

Augustimap_dark
24:e Gemenskap på Herbian, kl.13.00 – 17.00

September
5-6:e Självläkningslära och Fresh Food, med Eric Karlsson
12:e Ätliga Vilda Växter, med Eric Karlsson
13:e Höstvandring alla åldrar
22:e Vattnets minne, med Anette Lindengard kl.18.30-ca. 21.00
24:e Gemenskap på Herbian, kl.13.00-17.00

Oktober
8:e Ljus i kommunikation, med Inga Ljungquist kl.18.30-ca.21.00
21:e Vatten och Miljö, med Kerstin Strömberg kl.18.30-ca.21.00
24:e Gemenskap på Herbian för barn och vuxna, med fokus på karnevalsplanering, tipi och plantor, kl.13.00-17.00

November
4:e, Kristall och energi, med Birgitta Olofsson kl.18.30-ca.21.00
24:e Gemenskap på Herbian, kl.13.00-17.00

Välkommen till Herbian, Glimmingevägen 5, 280 60 Broby!
För mer info., kontakta
Kerstin, tel; 044-44360 alt. 073 0232 746
Birgitta, e-post; qiin.birgitta@hotmail.com